martes, 25 de septiembre de 2018

CONVOCATORIA 4a BECA JOAN CABANAS-ALIBAU

Associació Fotogràfica de Sant Cugat del Vallès QgatFoto amb la col·laboració de La Fundació Cabanas/Casa Museu-Cal Gerrer i ajuntament de Sant Cugat del Vallès, convoca la “4a Beca Joan Cabanas-Alibau de Fotografia” amb l'objectiu de promoure la creativitat artística i la recerca de noves formes d'expressió en fotografia.
La beca comporta l’exposició del projecte guanyador a la seu de la Fundació Cabanas.
La beca homenatja Joan Cabanas-Alibau (1907-1952), primer fotògraf professional de Sant Cugat testimoni de la vida social de la població durant la primera meitat del segle XX.
Els dossiers es presentaran, personalment o per correu postal, fins al dia 9 de novembre de 2018, inclòs, a la seu de l’Associació Fotogràfica de Sant Cugat del Vallés – QgatFoto (Casa de Cultura, Carrer Castellví núm. 8, 08173 Sant Cugat del Vallès – 
Les bases es poden consultar  aqui

viernes, 20 de abril de 2018

CONVOCATÒRIA DE QGATPROJECTA 2018La convocatòria va destinada a fer un recull de treballs fotogràfics per a ser visionats en format de projecció a Sant Cugat del Vallès el 9 de Juny del 2018, dins de la Nit de l'Art de Sant Cugat del Vallès.
La finalitat de la convocatòria és donar a conèixer les obres fotogràfiques d'autors tan amateurs com a professionals que vulguin ensenyar el seu treballs.


La convocatòria és oberta a autors tant de Sant Cugat del Vallès com de la resta de Catalunya.
Fotografia de la projecció en la plaça de l'Om
BASES:
¿En què ha de consistir el treball? Tema lliure, es busquen projectes fotogràfics originals i innovadors que ens mostrin una idea i/o una història amb imatges.
El nombre de fotos a presentar per cada autor estarà entre 10 i 15 imatges.
Només s'acceptarà un sol treball per autor.
Qui pot participar? Obert a tots els fotògrafs tant amateurs com professionals. La participació és gratuïta. Per a la participació de persones menors d'edat, cal l'autorització expressa dels seus pares o tutors.
Que es valora? En primer lloc prima l'originalitat i la qualitat fotogràfica del projecte. Però també, es tindrà en compte els treballs que tinguin algun tipus de relació amb el municipi de Sant Cugat.
Qui farà la selecció? El Comitè de Selecció està compost per fotògrafs membres de Qgat-Foto.
Projecció dels projectes.  Els treballs fotogràfics escollits seran presentats amb menció de títol i autor en la projecció que es farà en aquesta edició de "QGATFOTO PROJECTA". Als fotògrafs participants se'ls entregarà un diploma .
Forma de presentació i característiques de les fotos: S'admet tot tipus de tècnica fotogràfica. Les mides han de ser de 1080 del costat més curt ( es aconsellable que les fotografies siguin apaisades). Màxim 2 mb per imatge Format jpeg.
Es recomana deixar les dades EXIF de la imatge. En la denominación de cada foto ha de constar el nom de l'autor . Ejemple : Jruiz-1.jpg, Jruiz-2.jpg.... Jruiz-n.jpg.
Quines són les dates? La convocatoria està oberta des del 20-04-2018 fins al  28-05-2018 (inclusiu)
Data de decisió del comitè de selecció: 29-05-2018 (es comunicarà als autors quins són els treballs seleccionats).
Data i lloc de projecció: 09-06-2018 a les 22 h, a la plaça de l'Om de Sant Cugat del Vallès
Com s'utilitzaran les imatges presentades? Els treballs seleccionats s'utilitzaran exclusivament per a la projecció "Qgat-Foto PROJECTA" i/o altres esdeveniments relacionats amb aquesta que el grup Qgat-Foto pugui realitzar.
El vídeo de la presentació es podrà utilitzar per a difondre l'acte i la cultura en les xarxes i podrà ser allotjada en Vimeo.
En aquestes activitats sempre es citarà l'autoria de l'obra. Es comunicarà a l'email proporcionat en la inscripció,  si l'obra presentada ha estat seleccionada. En cas que no sigui possible i en el seu defecte, els noms dels seleccionats es publicaran al Blog/web de QgatFoto.
Els participants es responsabilitzen totalment de la no existència de drets a tercers en les obre presentades, així com de tota reclamació per a drets d'imatge.
La participació en la convocatòria suposa l'acceptació de totes i cadascuna de les bases. No s'admetran treballs que no estiguin suficientment identificats.
Qgat-Foto queda facultada per resoldre qualsevol contingència no prevista en la present convocatòria, sense que hi hagi alguna possible reclamació sobre les seves decisions.

QUÈ ES necessita PER PARTICIPAR? Per participar tan sols heu d'enviar un email o via WeTransfer- a: qgatfoto@gmail.com , amb les següents dades:
Nom i Cognom de l'autor
DNI Telèfon de contacte
Títol del treball
Breu descripció, si es creu oportú, del treball i la tècnica, amb un màxim de 300 caràcters (5 línies amb 60 cadascuna) en format pdf web/blog personal si és el cas +ARXIU ADJUNT AMB LES FOTOS ESCOLLIDES I EL FORMAT ESPECIFICAT
Animeu-vos! Doneu a conèixer el vostre talent. Estem desitjant poder gaudir i compartir els diferents punts de vista de cada autor.

miércoles, 15 de noviembre de 2017

JA TENIM FINALISTES DE LA 3a BECA JOAN CABANAS-ALIBAU

Ahir 15 de Novembre es va reunir el jurat de la 3a Beca Joan Cabanas-Alibau en la Casa de Cultura de l'ajuntament de Sant Cugat del Vallès, per a seleccionar els 5 treballs finalistes que opten a la Beca.El Jurat que està  format pels Srs.  Mariano Zuzunaga, Màrius Gómez i Jordi Camí, van estar reunits durant tot el matí i van dictaminar que els treballs finalistes ( per ordre alfabètic) són els següents :
  • Anna Jorner Puig per  "Projecte ÎLE"
  • Bernat Millet per "Lo ultimo que se pierde es la esperanza"
  • Maite González per " Ejes i Coordenadas"
  • Nagore Gimenez per "Little fragments of my Mind"
  • Patricia Bofill per "Fotografies de l'invisible"
Dels 5 finalistes es seleccionarà el guanyador de la Beca i dues mencions d'honor que es donaren a conèixer en l'acte d'entrega de premis el proper 23 de Novembre a les 19 hores a la Casa Museu de Cal Gerrer de Sant Cugat del Vallès.

Aquest acte coincideix amb d'inauguració de l'exposició retrospectiva del fotògraf Joan Cabanas-Alibau que dona nom a la Beca.

Així que animeu-se a assistir a aquest acte i inauguració de l'exposició de Joan Cabanas-Alibau  !!!martes, 4 de julio de 2017

3ª BECA JOAN CABANAS- ALIBAU de Fotografia

BASES DE LA CONVOCATÒRIA

1. Objectiu

Descobrir, reconèixer i promoure creadors que utilitzen la fotografia com a mitjà expressiu.

2. Participants

Fotògrafs o col·lectius de fotògrafs.

3. Àrea temàtica

La temàtica dels projectes és lliure.

4. Característiques dels projectes

El projecte a presentar podrà tenir en la seva versió definitiva qualsevol extensió, format i tècnica fotogràfica.

5. Dossier de presentació

Els projectes es presentaran sota lema o pseudònim. Cada dossier, en un format màxim de DIN A3, haurà ’incloure:
Dins un sobre tancat, a l’exterior del qual s’haurà escrit el pseudònim de l’autor: nom, adreça, telèfon, adreça electrònica
de l’autor/a (o grup d’autors).

Títol del projecte, que pot coincidir o no amb el lema. Paràgraf que defineixi el projecte (50 paraules aprox.)
Reflexió teòrica escrita del projecte en un màxim d’un full. Relació dels aspectes tècnics del projecte: extensió i formats definitius de les obres, així com els títols, tècniques i materials utilitzats.

Fase en què es troba el projecte. Terminis previstos de producció i realització.
Sèrie d’imatges representatives del projecte en suport de paper fotogràfic o digital.
CD amb una selecció de les imatges de la presentació del projecte.

Avantprojecte o esbós de l’obra definitiva adaptada a l’espai expositiu de la Fundació Cabanas . Es lliurarà un plànol de la sala d’exposicions temporals de la Casa Museu - Cal Gerrer.

Qualsevol altre tipus de documentació que es consideri adient.

6. Data i lloc de lliurament dels dossiers

Els dossiers es podran presentar a partir del 14 de Setembre al dia 14  de novembre de 2017, inclòs, personalment o per correu postal, a la seu de  l’Associació Fotogràfica de Sant Cugat del Vallés - QgatFoto (Casa de Cultura, Carrer Castellví núm. 8, 08173 Sant Cugat del Vallès).

Els dossiers restaran sota la custòdia de l’Associació Fotogràfica de Sant Cugat del Vallés - QgatFoto fins a la seva recuperació per part dels autors, o eventual destrucció (veure punt 10).

7. Jurat

El jurat estarà format per professionals del món de la fotografia, imatge o de l’art en general de reconegut  prestigi.

8. Comunicació del resultat 

El resultat es farà públic al 23 de Novembre de 2017, a l’acte d'inauguració de l’exposició de  Joan Cabanas  i que es farà a la Fundació Cabanas, Casa Museu - Cal Gerrer.

9. Procediment de selecció

El jurat seleccionarà 5 projectes, que tindran el caràcter de finalistes. El jurat concedirà, com a guanyador de la Beca Joan Cabanas-Alibau de Fotografia, la quantitat de 2.000 € a un dels projectes finalistes. L'Artista guanyador assumirà la producció del projecte, que serà exposat de forma individual, durant un mínim de 2 mesos a la sala d’exposicions de la Fundació Cabanas, Casa Museu - Cal Gerrer.

El jurat establirà igualment dues mencions d’honor.


10. Devolució dels dossiers

Els dossiers podran ser recuperats per part dels seus autors o
persones explícitament autoritzades, a la Casa de Cultura, entre
els dies 30 de Novembre de 2017  i 15 de Març de 2018.

Els dossiers que no hagin estat reclamats en les dates assenyalades
seran destruïts.

Nota:
La participació en la Beca Joan Cabanas-Alibau de Fotografia suposa
l’acceptació d’aquestes bases. L’organització es reserva el
dret de resoldre qualsevol situació no prevista en aquestes bases,
així com d’utilitzar les imatges del projecte per a l’ús exclusiu de
presentació i promoció del projecte becat, del/de la seu/va
autor/a i de la Beca Joan Cabanas-Alibau


sábado, 25 de marzo de 2017

CONVOCATORIA : QGAT PROJECTA 2017La convocatòria va destinada a fer un recull de treballs fotogràfics per a ser visionats en format de projecció a Sant Cugat del Vallès el 20 de maig del 2017, dins de la Nit de l'Art de Sant Cugat del Vallès.
La finalitat de la convocatòria és donar a conèixer les obres fotogràfiques d'autors tan amateurs com a professionals que vulguin ensenyar el seu treball-La convocatòria és oberta a autors tant de Sant Cugat del Vallès com de la resta de Catalunya.
Fotografia de la projecció en la plaça de l'Om
BASES:
¿En què ha de consistir el treball? Tema lliure, es busquen projectes fotogràfics originals i innovadors que ens mostrin una idea i/o una història amb imatges.
El nombre de fotos a presentar per cada autor estarà entre 6 i 15 imatges.
Màxim dos treballs per autor.
Qui pot participar? Oberta a tots els fotògrafs tant amateurs com professionals. La participació és gratuïta. Per a la participació de persones menors d'edat, cal l'autorització expressa dels seus pares o tutors.
Que es valora? En primer lloc prima l'originalitat i la qualitat fotogràfica del projecte. Però també, es tindrà en compte els treballs que tinguin algun tipus de relació amb el municipi de Sant Cugat.
Qui farà la selecció? El Comitè de Selecció està compost per fotògrafs membres de Qgat-Foto.
Projecció dels projectes Els treballs fotogràfics escollits seran presentats amb menció de títol i autor en la projecció que es farà en aquesta edició de "QGATFOTO PROJECTA". Als fotògrafs participants se'ls entregarà un diploma .
Forma de presentació i característiques de les fotos: S'admet tot tipus de tècnica fotogràfica. Mides mínimes de 1024x758 píxels. Màxim 2 mb per imatge Format jpeg.
Es recomana deixar les dades EXIF de la imatge. En la denominació de cada foto ha de constar el nom de l'autor.
Quines són les dates? Està oberta des del 25-03-2017 fins al 10-05-2017 (inclusiu)
Data de decisió del comitè de selecció 15-05-2017 (es comunicarà als autors quins són els treballs seleccionats).
Data i lloc de projecció: 20-05-2017 a les 21h, a la plaça de l'Om de Sant Cugat del Vallès
Com s'utilitzaran les imatges presentades? Els treballs seleccionats s'utilitzaran exclusivament per a la projecció "Qgat-Foto PROJECTA" i/o altres esdeveniments relacionats amb aquesta que el grup Qgat-Foto pugui realitzar.
El vídeo de la presentació es podrà utilitzar per a difondre l'acte i la cultura en les xarxes i podrà ser allotjada en Vimeo.
En aquestes activitats sempre es citarà l'autoria de l'obra. Es comunicarà a l'email proporcionat en la inscripció si l'obra presentada ha estat seleccionada. En cas que no sigui possible i en el seu defecte, els noms dels seleccionats es publicaran al Blog/web de QgatFoto.
Els participants es responsabilitzen totalment de la no existència de drets a tercers en les obre presentades, així com de tota reclamació per a drets d'imatge.
La participació en la convocatòria suposa l'acceptació de totes i cadascuna de les bases. No s'admetran treballs que no estiguin suficientment identificats.
Qgat-Foto queda facultada per resoldre qualsevol contingència no prevista en la present convocatòria, sense que hi hagi alguna possible reclamació sobre les seves decisions.
QUÈ ES necessita PER PARTICIPAR? Per participar tan sols heu d'enviar un email o via WeTransfer- a: qgatfoto@yahoo.es, amb les següents dades:
Nom i Cognom de l'autor
DNI Telèfon de contacte
Títol del treball
Breu descripció, si es creu oportú, del treball i la tècnica, amb un màxim de 300 caràcters (5 línies amb 60 cadascuna) en format pdf web/blog personal si és el cas +ARXIU ADJUNT AMB LES FOTOS ESCOLLIDES I EL FORMAT ESPECIFICAT
Animeu-vos! Doneu a conèixer el vostre talent. Estem desitjant poder gaudir i compartir els diferents punts de vista de cada autor.

jueves, 24 de noviembre de 2016

Exposició "QUATRE REFLEXIONS LUL·LIANES"
El proper divendres dia 25 de novembre a les 20 hores  s'inaugura l'exposició "Quatre reflexions lul·lianes", en que el nostre company de Qgatfoto  Manel Simón hi participa amb altres tres fotògrafs.

Els quatre fotògrafs  formen un grup de treball que ja han col·laborat en d'altres ocasions i que es vam plantejar fer una acció per col·laborar  en el desenvolupament de l'any Llull.

El títol és genèric  i agrupa 4 punts de vista diferents, 4 exposicions en una. 

Sota un format únic de plafons de 100 x 70 cm. de color negre, cada un de nosaltres ha desenvolupat la seva propìa reflexió, que volem fer extensiva a l'espectador.

Concebuda amb la voluntat de fer-la itinerant,estarà  del 25/11 al 17/12 Biblioteca Gabriel Ferrater de Sant Cugat del Vallès.

Aquesta exposició ha estat acollida dins del llistat d'activitats de l'any Llull i també dins del programa del 16e Festival nacional de poesia a Sant Cugat.

Animen a tots els amants de l'art en general i els fotògrafs en concret de Sant Cugat del Vallès i  aquells que hi vulguin apropar-se d'altres llocs que no us la perdeu,

martes, 15 de noviembre de 2016

2º Beca Joan Cabanas Alibau de Fotografia (Castellano )

La Asociación Fotográfica de Sant Cugat-QgatFoto con  la colaboración de la Fundación Cabanas / Casa Museo-Cal Gerrer y del Ayuntamiento de Sant Cugat  del Vallès convoca la segunda edición de la Beca Juan Cabanas-Alibau de Fotografía, valorada con un importe para el ganador de  € 2.000.

La beca tiene el objetivo de promover la creatividad artística y la búsqueda de nuevas formas de expresión en fotografía. La beca conlleva la exposición del proyecto ganador en la sede de la Fundación Cabanas / Casa Museo-Cal Gerrer así como  todos los gastos correspondientes. 

La beca es un  homenaje a Juan Cabanas-Alibau (1907-1952), primer fotógrafo profesional de Sant Cugat del Vallès, testimonio de su vida social durante la primera mitad del siglo XX, y autor del fondo fotográfico histórico más significativo de la ciudad.

Los dosiers se pueden presentar hasta el 15 de diciembre en la Casa de Cultura de Sant Cugat del Vallés  o por correo a la siguiente dirección :

(Casa de Cultura, Calle Castellví núm. 8, 08173 Sant Cugat del Vallès).

BASES DE LA CONVOCATORIA

1. Objetivo

Descubrir, reconocer y promover creadores que utilizan la fotografiacom medio expresivo.

2. Participantes

Fotógrafos o colectivos de fotógrafos.

3. Área temática

La temática de los proyectos es libre.

4. Características de los proyectos

El proyecto a presentar podrá tener en su versión definitiva cualquier extensión, formato y técnica fotográfica.

5. Dossier de presentación

Los proyectos se presentarán bajo lema o seudónimo. Cada dossier, en un formato máximo de DIN A3, deberá incluir:
Dentro de un sobre cerrado, en cuyo exterior se habrá escrito el seudónimo del autor: nombre, dirección, teléfono, dirección de correo electrónico
del autor / a (o grupo de autores).

Título del proyecto, que puede coincidir o no con el lema. Párrafo que defina el proyecto (50 palabras aprox.). Reflexión teórica escrita del proyecto con un máximo de una hoja. Relación de los aspectos técnicos del proyecto: extensión y formatos definitivos de las obras, así como los títulos, técnicas y materiales utilizados.

Fase en la que se encuentra el proyecto. Plazos previstos de producción y realización. Serie de imágenes representativas del proyecto en soporte de papel fotográfico o digital. CD con una selección de las imágenes de la presentación del proyecto.

Anteproyecto o esbozo de la obra definitiva adaptada al espacio expositivo de la Fundación Cabanas. Se entregará un plano de la sala de exposiciones temporales de la Casa Museo - Cal Gerrer.

Cualquier otro tipo de documentación que se considere adecuado.

6. Fecha y lugar de entrega de los dossiers

Los dosiers se presentarán, personalmente o por correo postal, hasta el día 15 de diciembre de 2016, incluido, en la sede de la Asociación Fotográfica de Sant Cugat del Vallés - QgatFoto (Casa de Cultura, Calle Castellví núm. 8, 08173 San Cugat).

Los dosiers quedarán bajo la custodia de la Asociación Fotográfica de Sant Cugat del Vallés - QgatFoto hasta su recuperación por parte de los autores, o eventual destrucción (ver punto 10).

7. Jurado

El jurado estará formado por profesionales del mundo de la fotografía, imagen o del arte en general de reconocido prestigio.

8. Comunicación del resultado

El resultado se hará público el 12 de enero de 2017, en el acto de inauguración de la exposición de Andrei Farcasanu ganador de la edición anterior y que se realizará en la Fundación Cabanas, Casa Museo - Hay Gerrer.

9. Procedimiento de selección

El jurado seleccionará 5 proyectos, que tendrán el carácter de finalistas. El jurado concederá, como ganador de la Beca Juan Cabanas-Alibau de Fotografía, la cantidad de 2.000 € a uno de los proyectos finalistas. El Artista ganador asumirá la producción del proyecto, que será expuesto de forma individual, en la sala de exposiciones de la Fundación Cabanas, Casa Museo - Cal Gerrer.

El jurado establecerá igualmente dos menciones de honor.


10. Devolución de los dossiers

Los dossiers podrán ser recuperados por parte de sus autores o
personas explícitamente autorizadas, en la Casa de Cultura, entre
los días 1 de Febrero y 15 de Marzo de 2017.
Los dossieres que no hayan sido reclamados en las fechas señaladas
serán destruidos.

Nota:
La participación en la Beca Juan Cabanas-Alibau de Fotografía supone
la aceptación de estas bases. La organización se reserva el
derecho de resolver cualquier situación no prevista en estas bases,
así como de utilizar las imágenes del proyecto para el uso exclusivo de
presentación y promoción del proyecto becado, del / de la sede / a

autor / a y de la Beca Juan Cabanas-Alibau